Els objectius de la societat són els de contribuir a la resolució del problema de l'habitatge.

ANTIGA PÉREZ XIFRA, S.L.

La nostra Societat fou constituïda en data 13 de Maig del 2003 i té per objecte la promoció i construcció, amb caire exclusiu, d'habitatges de Protecció Social, regulats per la legislació vigent sobre la matèria o que en el futur es pugui dictar.

Actualment la nostra Societat administra el Patrimoni provenint de l'escissió d'Immobiliària Pérez Xifra, S.A., un total aproximat de 4.685 m2. de locals comercials destinats a lloguer, ubicats a Sarrià, Sant Ponç i Girona.

L'any 2007 va promoure un edifici ubicat al carrer President Josep Irla núm. 3 i 5 de Salt, compost de 25 habitatges de Protecció Oficial en règim de lloguer a 10 i 25 anys, i 27 places d'aparcament. Aquests habitatges han estat dirigits a joves menors de 35 anys i a majors de 65 anys. Els habitatges tenen una superfície d'entre 35 i 45 m2. amb una habitació, cuina/menjador i un bany complert.