Cal esmentar que a la dècada dels seixanta a la ciutat de Girona vivien aproximadament més de 5.000 persones sota el sostre provisional de les guinguetes.

Amb la intenció social de col·laborar en la resolució del problema de l'habitatge, el mes d'abril de 1965 l'Administrador Únic, Sr. Josep Perxés Santomà, va convocar una Assemblea General Extraordinària de socis per reorientar la Companyia cap a L'any 1967 s'inicien les activitats de la societat a Sarrià de Ter amb la construcció de 240 habitatges.les noves circumstàncies. Es va acordar de modificar els estatuts socials per adaptar-los a la nova situació. Es va crear un Consell d'Administració i també s'hi aprovà l'entrada del Patronat Benèfic Santa Creu de la Selva com accionista, mitjançant la posada en circulació d'accions en cartera que va representar l'ampliació de capital. Aquesta col·laboració fou possible gràcies a la coincidència dels objectius socials d'ambdues entitats atès que totes dues només podien promoure en exclusiva habitatges de protecció oficial, segons els seus respectius estatuts.

 Amb la creació del Consell d'Administració també es va instaurar la figura del conseller-delegat, per el qual càrrec fou nomenat el Sr. Francesc Ferrer i Gironès, el qual va emprendre la nova singladura de l'entitat amb la promoció de nous edificis d'habitatges, dins de les pautes de disponibilitat de recursos financers de la societat.

Donada la impossibilitat d'iniciar les activitats de la Companyia damunt dels terrenys de la seva propietat, per una manca d'ordenació urbana, la societat va començar les activitats el mateix 1965 amb la recerca de nous terrenys, i el 1967 es va signar l'opció de compra de solars al "Pla de l'Horta" amb la firma Torras Hostench, S.A. convenint-hi que part dels nous habitatges a construir (240) serien adjudicats als treballadors de l'esmentada empresa.

Producció >>

<< Els inicis