IMMOBILIÀRIA PÉREZ XIFRA, S.A.


 

La societat "Immobiliària Pérez Xifra, S.A." es va constituir a impuls de la senyora Pilar Perxés, vídua del senador Excm. Sr. Josep Pérez Xifra, en data 31 de desembre de 1945.

La finalitat de la companyia fou benèfico-social per contribuir a la solució del problema de l'habitatge, La finalitat de la companyia fou contribuir a la solució del problema de l'habitatge. amb l'objectiu de dedicar-se a la construcció d'habitatges de caire social qualificats així per l'administració pública, constant a l'escriptura pública de constitució que l'objectiu primordial de la societat era "la construcción y reconstrucción de inmuebles para cederlos en arriendo de acuerdo con la Ley de 25 de noviembre de 1944". Aquesta llei és la que regulava la construcció d'habitatges "bonificables" i "de clase media" que en aquells moments propugnava el govern.

L'any 1946, la societat va iniciar les seves activitats, planificant la reconstrucció de l'immoble del carrer Sant Francesc (avui Santa Clara), de Girona, mitjançant un projecte de l'arquitecte Joan Gordillo, amb el qual va obtenir la qualificació de "bonificable". Tanmateix, aquest immoble no és va construir atès que fou adquirit per l'Ajuntament de Girona, per acord del ple municipal de 6 de maig de 1955.

 

El 1947, la societat va adquirir uns altres solars al carrer Indústria (ara Grober) i al carrer Sèquia, de Girona, així com també terrenys a Sant Ponç, de Sant Gregori, amb unes parcel·les al Puig d'En Roca, per construir-hi xalets. L'arquitecte Joan Gordillo va elaborar un projecte d'habitatges bonificables per al carrer Indústria, que no arribar a quallar.

La fundadora Pilar Perxés, Vda. Pérez Xifra, va morir el 1960, i per tal que la seva obra tingués una continuïtat va llegar les seves accions en testament entre les institucions i les persones que va creure més adients de perpetuar l'origen social de la companyia.

Embranzida de la companyia >>