La Companyia Immobiliària Pérez Xifra, S.A. des del 1967 fins el juny del 2003 va promoure un total de 597 habitatges de Protecció Oficial i locals, uns destinats a aparcament i altres a locals comercials amb un total de 73.741,69 m2. edificats. Aquests immobles són els següents:

Polígon Pla de l'Horta
Bloc núm. habitatges M2.locals M2.pàrquings  
Bloc Sarrià I (1970) 80 946,12   Accés a la propietat a 15 anys
Bloc Sarrià II (1971) 80     Accés a la propietat a 15 anys
Bloc Sarrià III (1972) 80 1.177,62   Accés a la propietat a 15 anys
Polígon Sant Ponç
Bloc núm. habitatges M2.locals M2.pàrquings  
Bloc St. Ponç I (1974) 80 3.707,20   Accés a la propietat a 15 anys
Bloc St. Ponç II (1974) 16 871,66   Accés a la propietat a 11 anys
Bloc St. Ponç III (1975) 60 1.547,36   Venda
Bloc St. Ponç IV (1989) 20 355,40 417,02 Venda
Bloc St. Ponç V (1990) 30 438,75 609,60 Venda
Bloc St. Ponç VI (1992) 12 231,10 373,02 Lloguer
St.Ponç VI - VII (1992)     885,00  
Bloc St. Ponç VII (1992) 12 201,79 365,64 Lloguer
Bloc St. Ponç VIII (1994) 12 242,45   Lloguer
Bloc St. Ponç IX (1994) 10 118,55   Lloguer
Bloc St. Ponç X (1993) 9 360,60   Lloguer
Bloc Caselles (1998) 44 1.165,48   Lloguer
Polígon Sèquia/Grober
Bloc núm. habitatges M2.locals M2.pàrquings  
Bloc Sèquia (1978) 40 1.051,04 782,99 Venda
Bloc Grober (1980) 12 421,16 215,65 Venda

La Societat Immobiliària Pérez Xifra, S.A. desprès d'un procés de negociació a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes celebrada el dia 27 de juny del 2003, va ser aprovat el projecte d'escissió del qual varen ser constituïdes les entitats "ANTIGA PÉREZ XIFRA, S.L." i "IMMO SANT NARCÍS, S.L.".

<< Embranzida de la companyia